Aanbiedingen

NLlovesmeattax-1541981848.png

Uw jaarlijkse vleesconsumptie voortaan klimaatneutraal (compensatie)

11-11-2018 t/m 19-11-2020

Door te letten op je keuzes voor eiwitrijke producten maak je veel verschil. Zo zorgt wekelijks een gezinsmaaltijd steak op jaarbasis voor bijna evenveel CO2-uitstoot (0,9 ton CO2) als het volledige stroomverbruik in een gemiddeld huishouden (1,2 ton CO2). Om dat te compenseren moeten meer dan 40 bomen een jaar lang groeien (bron: Milieucentraal).

Wij kunnen uw vlees- en zuivelconsumptie klimaatneutraal maken. Niet door boomaanplant, maar door echt goede methoden om CO2 voor altijd uit de lucht te halen. 

Voor 1 euro per kilo vlees per jaar maken wij uw vleesconsumptie of productie klimaatneutraal. Dan kan ook voor 0,16 eurocent per liter of kg zuivel.

Wilt u uw vleesconsumptie voor een heel jaar klimaatneutraal maken, maak dan 35 euro over; met 20 euro erbij maken wij ook uw zuivelconsumptie klimaatneutraal o.v.v. klimaatneutraal vlees en/of zuivel op bankrekening NL52ASNB0706816625 tnv HW Remmers. U ontvangt dan als bewijs een CO2-certificaat per email. 

Eet u de helft minder vlees en zuivel dan gemiddeld in Nederland, maak dan 17,50 euro en/of 10 euro over. 

80 procent van uw bijdrage gebruiken we voor inkoop en administratie van compensatie diensten en twintig procent voor het goede doel van de TAPP Coalitie (True Animal Protein Price Coalition). Bij voorbaat hartelijk dank! 

Het waarom en hoe van klimaatcompensatie op vlees en zuivel

Vlees- en zuivelconsumptie zorgen voor 54% van de klimaatbelasting van voedsel en 10% van alle broeikasgassen in Nederland. Aan klimaatverandering draagt de Nederlandse vleesconsumptie jaarlijks voor 12 megaton CO2-equivalenten bij, gevolgd door zuivel (inclusief kaas) met 7 megaton CO2-equivalenten. De totale Nederlandse voedselconsumptie zorgt jaarlijks voor de uitstoot van 35 megaton CO2-equivalenten. Bron: RIVM, de milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland, 2016, p. 29. Alle reden om hier zelf iets aan te doen!  

U kan natuurlijk minder vlees en zuivel gaan eten, of er helemaal mee stoppen, maar u kunt ook zorgen dat de broeikasgassen veroorzaakt door uw vlees- en zuivelconsumptie, elders gereduceerd worden.

Gemiddeld eten Nederlanders 38 kilo per jaar (ca. 100 gram/dag). Inclusief botten etc. is dat 77 kilo. Wij zorgen dat met een bijdrage van 35 euro de vleesconsumptie klimaatneutraal wordt. 

Als een vleeseter in Nederland die  110 gram vlees per dag eet, de vleesconsumptie voor een jaar klimaatneutraal wil laten maken, moet er voor 691 kg CO2 (equivalent) worden gecompenseerd, namelijk 13,3 kg CO2 eq. per week x 52 (bron: https://weekzondervlees.nl/wp-content/uploads/2018/12/Verantwoording-campagne-Nationale-Week-Zonder-Vlees-2019.pdf).   Wij vinden dat een ton CO2 equivalent tenminste 50 euro/ton moet kosten. Veel partijen, waaronder De Nederlandse Bank, pleiten voor een heffing van 50 euro/ton CO2. Om 691 kg CO2 eq. te compenseren, vragen wij daarom een bedrag van 35 euro. 

Wij kunnen ook uw zuivelconsumptie (of productie) klimaatneutraal maken. Een Nederlander eet en drinkt gemiddeld 350 gram/dag zuivel, ofwel 128 kilo per jaar. De zuivelconsumptie veroorzaakt 58% van de hoeveelheid broeikasgassen als de vleesconsumptie (zie RIVM, 2016). Dus als vleesconsumptie 691 kg CO2 eq. veroorzaakt, veroorzaakt zuivelconsumptie 400 kg CO2 eq. Dit komt best goed overeen met berekeningen op Milieucentraal.nl (klimaatklappers om vegetarier of veganist te worden). Klimaatneutraal maken van uw zuivelconsumptie kost 20 euro per jaar (bij 50 euro/ton CO2). 

Wij kunnen uw vlees- of zuivel consumptie (of productie) klimaatneutraal maken, door te zorgen voor extra duurzame energie productie in ontwikkelingslanden, door het verminderen van  broeikasgassen bij boeren door extra koolstof op te slaan in landbouwbodems en door koolstof permanent uit de lucht te halen door het uitstrooien van het mineraal olivijn dat CO2 opneemt. Zo kan iedereen met een gerust hart blijven genieten van vlees en zuivel, nadat eerst bewust gekozen wordt voor wat minder vlees en zuivel eet en voor vlees en zuivel met een lage footprint !  

De TAPP Coalitie gebruikt een combinatie van compensatie technieken. Elk kwartaal wordt gekeken hoeveel betaald is voor het klimaatneutraal maken van vlees (of zuivel) en koopt TAPP Coalitie compensatie diensten in voor gemiddeld 30 euro per ton vermeden CO2 equivalent. Dit doet zij voor drie methoden (elk een derde deel):

1) Goldstandard projecten van Climate Neutral Group die door het WNF zijn erkend, zoals windenergie in India of een biogasproject in Cambodja waarbij bewoners geen hout meer kappen voor het koken, maar mest gebruiken om gas van te maken om te koken en voor verlichting. Hivos en SNV zijn bij dit project betrokken. 

2) Het uitstrooien van het mineraal olivijn, waardoor koolstof uit de lucht voor eeuwig wordt vastgelegd in deze steen. Emeritus professor Schuiling heeft deze methode ontdekt. Het kost 32 euro om 1 ton CO2 uit de lucht te halen, zie https://webshop.greensand.nl. Deze methode is nog niet gecertificeerd, maar hier wordt aan gewerkt. We steunen Greensand op basis van vertrouwen. Greensand is lid van ClimateCleanUp, een van de founding partners van de Tapp Coalitie. Zie https://www.linkedin.com/in/eddy-wijnker-55b25013/

3) Carbonfarming; ca. 40 euro per ton CO2 eq. Dit kan op verschillende manieren. Om te beginnen doen we dat bij het project http://www.koolstofbank.nl (Valuta voor veen). Hier wordt waterpeil in veenbodems verhoogd waardoor minder CO2 wordt uitgestoten, maar ook krijgen boeren hier betaald voor carbonfarming (verhogen koolstofvoorraad in de bodem). Zodra deze methode in 2019 gebruikelijker en gecertificeerd is, willen wij ook werken met het betalen van 200 euro per hectare aan boeren die omschakelen naar biologische melkveehouderij gedurende 10 jaar. Het idee is dat hierdoor het organisch stofgehalte met 1% verhoogd kan worden, zodat 5,7 kg CO2 eq per jaar per hectare vastgelegd wordt. Door een boer hiervoor te betalen en eisen te stellen aan ‘carbon farming’ en door controle met bodemmonsters, kan op deze manier koolstof uit de lucht opgeslagen worden in de bodem. Door vast te leggen dat de boer minstens 25 jaar de grond niet diep ploegt, wordt voorkomen dat de koolstof grotendeels weer vrijkomt die in de grond was opgeslagen. Zie CLM brochure: http://www.biologisch-klimaatneutraal.nl/uploads/images/Bestanden/PDFs/Biologisch%20Klimaat%20Neutraal%20Achtergrond%20document%2011%20juni%202015%20def.pdf

donation-01541891894.jpg
donation-11541891894.jpg

Wordt nu partner of donateur van de TAPP Coalitie

10-11-2018 t/m 17-10-2020

Doe mee en maak het ontwikkelen van effectief beleid mogelijk voor een reductie van de consumptie van vlees: goed voor gezondheid, klimaat, milieu, natuur en het dierenwelzijn.

U kunt als consument donateur worden vanaf 10 euro per jaar.

Als bedrijf, instelling of ZZP-er kunt u partner worden vanaf 100 euro per jaar.

U krijgt de mogelijkheid uzelf te presenteren, business cases en acties onder de aandacht te brengen, samen te werken met andere inspirerende bedrijven en organisaties en de discussie verder te helpen.  Er zijn vele krachtige acties die u kunt starten om aan de missie van de TAPP Coalitie bij te dragen en de invoering van effectief beleid voor beprijzing van vlees en zuivel te versnellen.

De jaarbijdrage voor partners is (als richtlijn) afhankelijk van de jaaromzet en bedraagt: 

  • 5000 euro        bedrijf met omzet >1 miljoen euro 
  •  3000 euro       bedrijf met omzet > 1 miljoen euro
  • 1000 euro        bedrijf met omzet < 1 miljoen euro
  • 250 euro          (onderzoeks)instellingen, overheden
  • 100 euro          startups, ZZP-ers

In plaats van een donatie kunt u ook bijdragen in de vorm van het leveren van bijvoorbeeld gratis onderzoek, PR/marketing diensten, de organisatie van events, of het afstaan van een fee per verkocht product etc.  

Donaties kunt u overmaken op bankrekening NL 52 ASNB 0706 8166 25   tnv HW Remmers o.v.v. donatie en uw naam / email

Hartelijk dank! 

(Donatie pagina werkt nog niet).

Naar de donatiepagina ->

Bij voorbaat dank voor uw hulp!