Dit kunnen we samen bereiken

Dit kunnen we samen bereiken

  • Minder ontbossing en milieuvervuiling door minder vlees/zuivel
  • Een eerlijk inkomen voor boeren
  • Veel minder slachtingen van dieren; beter dierenwelzijn
  • Minder zorgkosten, gezondere bevolking, minder honger/armoede
  • Broeikasgasemissies dalen fors bij minder vlees/zuivel

Bekijk hier de resultaten tot nu toe 

Dit doen we met jouw bijdrage

  • (nog een paar punten omschrijven)
  • (nog een paar punten omschrijven)
  • (nog een paar punten omschrijven)
  • (nog een paar punten omschrijven)
  • (nog een paar punten omschrijven)

Doneer hier

EERLIJK

Vind jij een kiloknaller kip verantwoord?

Help mee om een eerlijke prijs voor vlees te krijgen!

Dit kun je doen:

Volg ons en deel ons verhaal op social media 

Facebook  Instagram


Wordt vrijwilliger voor TAPP Coalitie
Bekijk hier de vacatures (pagina moet nog komen)

Stuur een mail naar een politicus (Pagina moet nog komen met wat te sturen)
Jouw stem heeft zin. Juist nu, laat de machthebbers weten hoe jij er over denkt!

Stuur een mail


Doneer een eenmalige bijdrage

Jouw donatie is belangrijk! Hoe meer leden, hoe groter de druk op machthebbers, des te meer resultaat.

Eenmalig doneren


Doneer maandelijks een vast bedrag
Maandelijkse donateurs zijn erg nodig! Bepaal zelf het bedrag en hoelang je wil blijven doneren.

Maandelijks doneren SEPA


Wordt partner
Wij vragen bedrijven/organisaties om ons te steunen en partner te worden!  

Partner worden

  

Een eerlijke vleesprijs,
geld voor duurzame projecten en
goedkopere groenten en fruit.

Het streven van TAPP coalitie.

  

Wat is het doel van de TAPP Coalitie?

Wij willen dat er een eerlijke voedselprijs komt waarin de kosten voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn worden opgenomen, te beginnen bij vlees, daarna zuivel, vis en eieren. De opbrengst daarvan moet via een Fonds Eerlijke Voedselprijzen teruggaan naar burgers en boeren. Zo zorgen we ervoor dat boeren een betere prijs krijgen en duurzamer kunnen werken en burgers gezonder gaan eten zonder dat de armste groepen er op achteruit gaan. Wij Nederlanders willen dan wel invloed krijgen op hoe ons geld via het Fonds Eerlijke Voedselprijzen wordt besteed. Dat kan via een toekomstig online platform van de TAPP Coalitie, via de TAPP Coalitie die jaarlijks overlegt met uitvoerders en via ons parlement.

Hoe wil de TAPP Coalitie haar doel bereiken?

De TAPP coalitie wil dat de overheid wet- en regelgeving invoert die zorgt voor eerlijke voor voedsel. In eerste instantie richt de coalitie zich op een eerlijke vleesprijs in Nederland vanwege de grootte van impact van vleesconsumptie. Dit wordt gedaan via een beperkte prijsverhoging van (bij invoering) gemiddeld 16 eurocent per ons vlees en uiteindelijk 34 eurocent, zodat in 2030 alle milieukosten in de vleesprijs zijn verwerkt (broeikasgassen, stikstof, fijnstof en biodiversiteitsverlies). Dit levert jaarlijks erg veel geld op voor boeren en burgers: ruim 1 miljard euro. In de toekomst wil de coalitie dat in heel Europa een eerlijke prijs komt voor vlees en dat dit wordt uitgebreid naar zuivel, vis en eieren. Zie het uitgebreide voorstel hier.

Wat zijn de voordelen van een eerlijke vleesprijs?

De opbrengst van een eerlijke vleesprijs bedraagt ruim 1 miljard euro per jaar. Dat zorgt voor:

Een positief effect op klimaat, milieu, natuur en dierenwelzijn, via het verduurzamen van de landbouw en de veehouderij  en dankzij de verlaagde vleesconsumptie.

Een gezonder eetpatroon van de Nederlandse bevolking via verlaging van de btw op groenten en fruit, aardappelen en vleesvervangers van 9 naar 5% en via minder vleesconsumptie.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de eerlijke vleesprijs?

Het voorstel van de TAPP coalitie is om de opbrengst te verdelen onder boeren en burgers. We willen dat hiervoor een ‘Fonds Eerlijke Voedselprijzen’ komt waar we als burgers ook inzicht in en invloed op hebben. Voor verduurzaming van de landbouw en veeteelt komt dan jaarlijks ongeveer 450-600 miljoen euro beschikbaar. De andere helft van de opbrengst gaat naar burgers door gezonde voeding goedkoper te maken en de koopkracht van lage inkomens te compenseren. Ook slagers en andere partijen die nadeel of extra administratieve lasten krijgen door het voorstel, worden hiervoor gecompenseerd.

Meer informatie over een eerlijke vleesprijs vindt je hier:

Eerlijke vleesprijs

Wil jij helpen? Onze coalitie kan je hulp goed gebruiken om meer invloed te kunnen uitoefenen op de machthebbers!

Doneer hier