« Nieuw voorstel voor EU beleid voor gezond en duurzaam voedsel»

Gepubliceerd op 22-03-2019

Eind maart is een nieuw voorstel voor een Europees voedselbeleid ontwikkeld door IPES waarin ook gevraagd wordt om herziening van het (fiscale) beleid van EU (lidstaten) zodat gezond en duurzaam voedsel de norm wordt.  

http://www.ipes-food.org/pages/CommonFoodPolicy

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) verwelkomt dit nieuwe voorstel voor een zeer grondige herziening van het Europese voedsel- en landbouwbeleid. Eerder ontwikkelde de TAPP Coalitie ook eigen voorstellen voor EU voedselbeleid, die goed passen binnen het nieuwe voorstel van IPES: https://animal-protein-10894.mijnretail.nl/policy-proposals

Het internationale panel van deskundigen voor Sustainable Food Systems (IPES-Food) publiceerde onderzoek en een blauwdruk voor een gemeenschappelijk voedselbeleid voor de Europese Unie. Het IPES-plan is gebaseerd op 3 jaar participerend onderzoek met meer dan 400 boeren, bedrijven, NGO's, wetenschappers en beleidsmakers. Het biedt een visie om klimaatverandering aan te pakken, biodiversiteitsverlies te stoppen, diëten te verbeteren en de landbouw levensvatbaar te maken voor de volgende generatie. Sommige van de aanbevelingen worden hier genoemd om voldoende, gezonde en duurzame voeding voor iedereen te bevorderen. Ongezonde voeding leidt tot een epidemie van obesitas en een explosie van niet-overdraagbare ziekten (NCD's): de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. Het verbeteren van diëten vereist dat een reeks beleidsmaatregelen opnieuw worden vastgesteld - van stadsplanning tot voedselbelastingen en marketingregels - om voedingsomgevingen te bouwen waarin de gezondste optie het gemakkelijkst is. De EU moet de regels voor overheidsopdrachten en btw en accijnsen hervormen en de marketing van ongewenste voedingsmiddelen volledig beperken om de prikkels voor een gezond en duurzaam voedingspatroon veilig te stellen. Bovendien moet de EU van de lidstaten eisen dat zij gezonde voedingsplannen ontwikkelen (dit kan met o.a. overheidsopdrachten, stadsplanning, fiscaal en sociaal beleid, marketing, bestemmingsplannen en vergunningen en voedingseducatie) als voorwaarde voor het ontsluiten van GLB-betalingen (Europees landbouwbeleid subsidies) en vrijstelling van groenten en fruit van de btw (0% tarief). Andere aanbevelingen houden verband met nieuwe manieren van besluitvorming binnen de Europese politieke instellingen:
·     een vicevoorzitter aanstellen van de Europese Commissie voor duurzame voedselsystemen
·     Stel een Directeur voedselbeleid aan voor elk Directoraat Generaal van de Europese Commissie om intersectorale samenwerking te verzekeren
·     Er moet een Taskforce voor Duurzaam Voedsel worden ontwikkeld binnen de EPSC. 
·     Een formele interfractiewerkgroep voor voedsel in het Europees Parlement opzetten
·     Het opzetten van een EU-voedsel raad van ministers 
·     Een duurzaam scorebord voor voeding / actieplan opstellen om de voortgang bij de uitvoering van een gemeenschappelijk voedselbeleid te volgen

dinner-01553261821.jpg