Politiek

Volgens een lezerspoll onder 19.000 lezers van dagblad AD steunt 63% het voorstel van de TAPP Coalitie voor een eerlijke vleesprijs, onder voorwaarden van een lagere btw op AGF en compensatie van boeren en lagere inkomensgroepen. Uit een opinie onderzoek eind oktober 2019 van DVJ Insights onder 1000 representatieve Nederlanders blijkt dat 54-62% van de stemmers op regeringspartijen CDA, VVD, CU en D66 de TAPP Coalitie voorstellen steunt (helemaal of deels mee eens). Zie grafiek hieronder: 

Schermafbeelding 2020-01-16 om 12.02.47.png

In maart 2021 zijn er weer verkiezingen. Politieke partijen zijn begonnen hun verkiezingsprogramma te schrijven. De TAPP Coalitie heeft voor elke partij een voorstel gedaan voor in hun programma. 

vvd.png

Uit een opinie onderzoek eind oktober 2019 van DVJ Insights onder 1000 representatieve Nederlanders blijkt dat van de stemmers op regeringspartijen VVD stemmers het meest voorstander zijn van een eerlijke vleesprijs (62% van de mensen die VVD stemmen). Dit op voorwaarden van goedkopere groenten en fruit, 600 mln euro per jaar voor de boeren en compensatie lagere inkomens zodat vlees eten niet iets wordt voor de rijken. Zie tappcoalitie.nl/nieuws. Blijkbaar zijn de gemiddeld hoge inkomens, de hoge opleidingen en de gunfactor richting boeren doorslaggevend voor VVD-ers. Dan moet de VVD nog wel het verouderde standpunt over een belasting op vlees aanpassen...Als het aan Liberaal Groen ligt, het VVD thematische milieu netwerk, gaat dat zeker gebeuren. Zij schreven deze brief aan de VVD verkiezingscommissie en vroegen in punt 3 om een eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit: https://www.liberaal-groen.nl/wp-content/uploads/2020/06/Liberaal-Groen-brief-aan-VVD-verkiezingsprogrammacie-over-duurzaam-voedselsysteem-vsFinal-11JUN2020.pdf . Hierin staat: "De meeste liberalen waarderen een goed stuk vlees, maar de prijs is te laag. Volgens een rapport van CE Delft is een reële prijs voor vlees en zuivel nodig ("Duurzaamheidsbijdrage vlees"). Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Liberaal Groen is voorstander van een systeem waarbij de vervuiler betaalt, idealiter door bronbelasting op bijvoorbeeld CO2- en stikstofuitstoot in de hele keten. Dat stuurt gedrag: groente wordt dan goedkoper dan kip, en kip weer goedkoper dan lamsvlees. Een alternatief kan zijn om te differentiëren met het BTW-tarief"

Het oude standpunt is nog: 'De VVD is voor belastingverlaging en geen voorstander van een belasting op vlees of 'maatregelen om ons minder vlees te laten eten'. Maar enkele jaren terug stemde de VVD in de Kunduz-coalitie met GroenLinks, CU en D'66  volgens insiders wel in met een btw verhoging op vlees, totdat CDA dat blokkeerde. Uit onderzoek van Kieskompas zomer 2018 blijkt dat 68,3% van de VVD-ers 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/10/abe43062-achtergrond-opiniepeiling-vleesconsumptie-verminderen-milieuschade-beprijzen-en-biolandbouw-bevorderen.pdf  VVD: 'De alsmaar stijgende zorgkosten moeten beperkt worden' (relevant, want die stijgende kosten worden mede veroorzaakt door een twee keer te hoge vleesconsumptie in Nederland). Zie ook standpunt LTO Nederland over vleestax. NB Bedrijvenkoepel De Groene Zaak/MVO NL is voor een btw verhoging op vlees en zuivel.

Er zijn veel stemmers op rechtse politieke partijen die niet veel moeten hebben van een hogere (eerlijke) vleesprijs. Ook de Tapp Coalitie wil met deze mensen in gesprek blijven. We kregen bijvoorbeeld een boze reactie van een man, die eerst niets wilde weten van een hogere, maar eerlijke vleesprijs, maar na zich beter geïnformeerd te hebben eigenlijk best voor was, zie Q&A punt 6 https://www.tappcoalitie.nl/q-a-eerlijke-vleesprijs

d66.png D66 was in 2012 voor een btw verhoging op vlees: 'D66 wil een prijs die de maatschappelijke kosten weergeeft. D66: ‘Wij zijn daarom voor een kiloknallertax op vlees. Hiermee wordt milieuvervuilend en ongezond gedrag bestraft en duurzaam en gezond gedrag beloond’. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle D66 kiezers 74,9 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. Uit onderzoek van DVJ insights eind oktober 2019 blijkt dat 55% van de stemmers op D66 het TAPP Coalitie voorstel steunen. Zie tappcoalitie.nl/nieuws.
GL.png GroenLinks is al jaren voorstander van een btw verhoging op vlees. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle GroenLinks kiezers ca. 90 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'.
cda.jpg

Uit onderzoek van DJV Insights eind oktober 2019 onder 1000 representatieve Nederlanders blijkt dat van de CDA stemmers 54% akkoord gaat met het voorstel voor eerlijke vleesprijzen en 600 mln euro subsidie voor boeren. Zie tappcoalitie.nl/ nieuws. 

Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle CDA kiezers 67 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. CDA is geen voorstander van een btw verhoging op vlees, maar op 9 dec 2000 pleitte CDA-er Joop Atsma wel voor een consumentenheffing op vlees (om destructie van kadavers te financieren): "De heer Atsma vraagt de minister om te komen tot een ander systeem van financiering, met een heffing op vlees dat de consument in de winkel koopt. Er wordt gemiddeld 44 kg vlees per jaar per hoofd van de bevolking geconsumeerd, zodat een heffing van een paar eurocenten genoeg kan opleveren". Als een heffing op vlees de financiele positie van alle veehouders ten goede komt, is CDA blijkbaar niet tegen. Dit sluit aan op het standpunt van LTO-Nederland in april 2018 voor een 'toeslag' op vlees/zuivel. Maarten Leseman van LTO zegt: "We kunnen ons wel voorstellen dat je een systeem hebt van toeslagen, of taks zoals het nu wordt genoemd, dat uiteindelijk de eiwittransitie financiert. In dat geval blijft alles binnen de keten en kunnen boeren en tuinders daar iets mee doen.”  http://nieuwsredactie.fhj.nl/index.php/2018/04/11/meer-betalen-voor-vlees-en-zuivel/

PvdA.png

Van alle stemmers, zijn PvdA stemmers (na PvdD) het meest voorstander van een hogere vleesprijs t.b.v. het milieu. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle PvdA kiezers bijna 90 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. De PvdA heeft in 2016 gepleit voor een btw verhoging op vlees. De PvdA is in dit dossier niet de partij met de meest constante lijn. Staatssecretaris LNV Co Verdaas opperde in 2012 de vrijwillige vleestaks, https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2012/12/VVD-wil-geen-vrijwillige-vleestaks-1119822W/ Zijn opvolger Sharon Dijksma voerde het idee weer van de agenda af en partijleider Diederik Samsom zei tijdens de algemene politieke beschouwingen in 2015 dat zijn partij nog niet toe is aan de invoering van de taks. Later in 2016 opperde de PvdA dat de inzet van een vleestaks nodig is en kan helpen de consumptie van vlees te ontmoedigen.https://www.foodlog.nl/artikel/wat-gaat-een-vleestaks-opleveren/allcomments/ Ook werd gepleit door PvdA-er Dikker voor een verbod op prijs stunten met vlees. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/pvda-verbod-op-stuntprijzen-vlees/

CU.png

Uit opinie onderzoek van DJV Insights eind okt 2019 onder 1000 representatieve Nederlanders blijkt dat van de stemmers op CU 54% voorstander is van het voorstel voor eerlijke prijzen van de Tapp Coalitie en 600 mln euro subsidie aan boeren per jaar. 

In 2010 pleitte ChristenUnie in het verkiezingsprogramma voor een hogere btw op vlees. Later werd dit losgelaten. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle ChristenUnie kiezers 82,4 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. Zie ook standpunt LTO Nederland bij CDA.

PvdD.png

De PvdD wil al jaren een btw verhoging op vlees. "Een andere mogelijkheid is te kiezen voor een accijns op vlees of een speciale heffing voor de producent van dierlijke eiwitten. De Partij voor de Dieren staat voor al deze varianten open om het vervuiler betaalt principe door te voeren bij de productie van dierlijke eiwitten". In 2010 pleitte de PvdD in het verkiezingsprogramma voor een vleesaccijns van 2 euro per kg https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-accijns-op-vlees Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek (niet verrassend) dat van alle PvdD kiezers ca 95 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. De PvdD heeft eind okt een initiatief nota gemaakt 'slacht tax' . De voorgestelde besteding van de opbrengst en het doel dat de PvdD wil bereiken is totaal anders dan de TAPP Coalitie. TAPP werkt dan ook aan een eigen plan en zoekt brede steun hiervoor in de Tweede Kamer en hoopt dat ook PvdD dat steunt. .

DENK.png

DENK heeft geen standpunt in het verkiezingsprogramma over een belasting op vlees. Wel stelt de partij: "Onze collectieve levensstijl heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid en bedreigt diezelfde levensstijl door klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en aantasting van de natuur. Onze levensstijl aanpassen levert werk en groei op en beschermt komende generaties. Groene groei is groene kansen. Aangenomen kan worden dat ca. 80% van de DENK kiezers bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen in de prijs, ook al als vlees hierdoor duurder wordt. Zie 'anders' stemmers in Kieskompas zomer 2018.

SP.png Ruim 60 procent van de SP kiezers is bereid meer te betalen voor vlees vanwege het milieu (Kieskompas 2018). De SP vond tot nu toe dat  “de gewone man”,  niet de dupe mag worden, er moet betaalbaar vlees blijven. Het voorstel van de TAPP Coalitie is juist dat mensen met lage inkomens er netto op vooruitgaan, als er een eerlijke, iets hogere vleesprijs komt, danzij een compensatie van 3-5 miljoen mensen die een koopkrachtstijging van 10 euro/maand krijgen. Vlees blijft dus voor iedereen bereikbaar, en niet iets voor de rijken, mocht er een hogere, eerlijke vleesprijs ingevoerd worden, eerlijker voor de boer en eerlijker voor het milieu (ook betalen voor CO2-emissies).  Bovendien worden groenten en fruit juist goedkoper als vlees in prijs stijgt. Nederlanders eten 50% meer vlees dan de Schijf van Vijf en 2x te weinig groenten. Dit geeft veel extra gezondheidsrisico’s. Zorgpremies stijgen hierdoor jaarlijks (mede)  door dit ongezonde patroon). Kiloknallers zijn bovendien erg goedkoop. Kip is zeven maal goedkoper dan in de jaren zestig en varkensvlees 2,5 x zo goedkoop. Kattevoer is vaak duurder!
SGP.png

Uit een enquete van DVJ Insights eind oktober 2019 onder 1000 representatieve Nederlanders bleek dat van de CU/SGP stemmers 54% voorstander is van het voorstel voor een eerlijke vleesprijs van de Tapp Coalitie (zie website/ nieuws). 

De SGP zet in op een eerlijke prijs voor de boer, zodat die kan investeren in dierenwelzijn en milieu. Hoe kun je groen zijn als je rood staat? Door hun marktmacht knijpen de inkooporganisaties van supermarktketens boeren en tuinders uit. De SGP zoekt naar maatregelen om dit aan te pakken. Sowieso willen we versoepeling van het mededingingsbeleid en versterking van het verbod op misbruik van inkoopmacht. Het stunten met goedkoop vlees, waardoor prijzen onder druk komen te staan en de omschakeling naar duurdere segmenten nog lastiger is, moet ook aangepakt worden. (bron: Dierencoalitie - stemwijzer). Zie ook standpunt LTO Nederland bij CDA. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle SP kiezers bijna 60 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'.

Volgens een onderzoek van Kieskompas in 2018, uitgevoerd onder 4730 representatieve Nederlanders, blijkt dat 68,6 procent van alle Nederlanders 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. Met andere woorden: Nederlanders zijn klaar voor een vleestax, nu iedereen wel weet dat vlees een zeer klimaatbelastend product is,  de WHO een paar jaar geleden alarm sloeg over kanker in relatie tot vleesconsumptie, en Wakker Dier iedereen wees op dierenleed en kiloknallers per kilo goedkoper dan hondenvoer. Ook kiezers van de regeringspartijen VVD, CDA, CU en D66 stemmen in ruime meerderheid voor een hogere vleesprijs (resp. 68,3, 67, 82,4 en 74,9 procent).  

politiekek partijen en vleesprijs.png