« McDonalds, Burgerking en KFC door beleggers op het matje geroepen voor eind maart, over verlaging milieu impact vlees»

Gepubliceerd op 22-03-2019

Beleggers met een gezamenlijk vermogen van miljard euro hebben 80 fastfood ketens waaronder McDonalds, Burgerking en KFC een brief gestuurd waarin zij de fastfood ketens vragen uiterlijk eind maart aan te geven hoe zij hun grote impact op milieu, klimaat en water gaan verlagen. Uit eerder onderzoek was gebleken dat maar liefst 70% van deze ketens geen plan heeft om broeikasgas emissies te verlagen. Dit terwijl vlees een van de grootste veroorzakers is van het broeikaseffect. Jeremy Collar, een van de initiatiefnemers: 'Als koeien een land vormden, zouden zij samen 1/3 van alle broeikasgassen veroorzaken". Dat is dus meer dan de emissies van de VS of China. 

https://www.ceres.org/news-center/press-releases/global-investors-turn-heat-fast-food-companies-tackle-climate-and-water

hamburger-01553270650.jpg