« TAPP Coalitie feliciteert Sjaak van der Tak als nieuwe voorzitter LTO Nederland »

Gepubliceerd op 18-11-2020

De TAPP Coalitie (True Animal Protein Price Coalitie) feliciteert LTO Nederland met de keus voor Sjaak van der Tak als nieuwe voorzitter van LTO Nederland vanaf 1 januari 2021. Hij is nu voorzitter van LTO Glastuinbouw. De TAPP Coalitie is blij voor LTO en voor de TAPP Coalitie met de keus voor Sjaak van der Tak, omdat we weten hoe genuanceerd en open hij is voor het verkennen van andere visies. Hij is een verbinder. Dit liet hij zien door het ondersteunen van het door TAPP coalitie opgestelde ‘Manifest Gezonde Voeding’ waarin niet alleen gepleit werd voor het goedkoper maken van gezonde voeding (btw verlaging groenten en fruit) maar ook voor het duurder maken van frisdrank en suiker vanwege de impact op gezondheid en milieu, zie:. https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/organisaties-land-en-tuinbouw-gezondheid-en-milieu-presenteren-manifest-gezonde-voeding/

We hebben Sjaak van der Tak leren kennen als open voor verandering, wetend dat dit nodig is. Graag werken we de komende jaren constructief samen met LTO Nederland en de nieuwe voorzitter, gericht op een duurzame veehouderij met eerlijke prijzen inclusief de milieukosten, en de opbrengsten van deze eerlijke prijzen voor veehouders voor investeringen in milieu, natuur en dierwelzijn. Een meerderheid van Nederlandse consumenten ziet een heffing op vlees (eerlijke vleesprijs) zitten (te innen bij supermarkten/horeca), mits de prijs van groenten en fruit omlaag gaat (btw verlaging of subsidie) en boeren een hogere prijs krijgen voor extra investeringen in milieu/dierenwelzijn. Graag werken we hier samen met jullie aan zodat niet Duitsland maar Nederland het eerste land is met een eerlijke vleesprijs. 
We hebben LTO en andere partijen in de vleesketen en stakeholders uitgenodigd om net als de Duitse Borchert Commissie ook in Nederland een vergelijkbare commissie op te zetten op korte termijn om aan te geven hoeveel geld er nodig is voor de transitie naar duurzame diervriendelijke veehouderij de komende jaren in Nederland en hoe dit bedrag via een duurzaamheidsheffing op vlees (en eventuele andere voedselproducten) opgebracht kan worden. Deze heffing kan jaarlijks 600 mln euro opleveren voor Nederlandse boeren. Dit plan heeft TAPP Coalitie in 2019 ontwikkelt in het rapport 'Samen op weg naar eerlijke beprijzing', samen met landbouw organisaties en dierenwelzijnsorganisaties en adviesbureau's: https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/12344/lancering-voorstel-tapp-coalitie--samen-op-weg-naar-een-eerlijke-wijze-van-beprijzen--en-onderzoeksrapport--duurzaamheidsbijdrage-vlees-

Dirk Duijzer, de voorzitter van de topsector Agri & Food en werkzaam bij Rabobank gaf na afloop van het Dutch Food Price Debate (Dutch Food Week 2020) aan dit voorstel voor een Commissie een goed idee te vinden en dit te gaan verkennen. 

felicitatie-01718619180.png