« Klimaatraadpleging: Nederlanders voor vleesbelasting; ook CDA/VVD-stemmers»

Gepubliceerd op 17-06-2021

Persbericht: Klimaatraadpleging TU Delft: 88% Nederlanders wil 'inzet op vleesbelasting'; ook meerderheid CDA/VVD-stemmers

Vandaag publiceerden TU Delft en Universiteit Utrecht de Klimaatraadpleging onder ruim 10.000 Nederlanders om te peilen welke klimaatmaatregelen nodig zijn om de aangescherpte klimaatdoelen voor 2030 te kunnen halen. Jeroom Remmers, directeur TAPP Coalitie: “Wij zijn blij dat uit de raadpleging blijkt dat gemiddeld 88 procent extra inzet wil van het kabinet op een eerlijke vleesprijs; 12% is tegen. De vleesbelasting is bij ruim 8000 deelnemers aan de raadpleging populairder dan wind en zon op land, energiebelasting op aardgas of subsidie op elektrisch rijden; 80% van deze groep raadt de maatregelen aan bij het kabinet”.

Zowel bij de 8.647 deelnemers aan de klimaatraadpleging (‘Open’ groep) als bij de controle groep van ruim 2000 mensen, die representatief is voor Nederland (‘Panel’) wil een zeer grote meerderheid van respectievelijk 87% en 89% een beetje extra inzet tot veel extra inzet van een nieuw kabinet voor het voorstel van de vleesbelasting. Slechts 13% en resp. 11% wil geen extra inzet. Uit representatieve opiniepeilingen bleek al dat 63% van Nederland een eerlijke vleesprijs steunt, mits de heffingsopbrengst gaat naar boeren, lage inkomens en btw verlaging van gezond voedsel.

Het voorstel voor de eerlijke vleesprijs van TAPP Coalitie en Omnicom won overigens gister de prestigieuze Sabre Award 2021 voor beste communicatie en Public Affairs campagne in Europa, Midden-Oosten en Afrika, berichtte vakblad Adformatie (totaal 2000 inzendingen). 

In maart 2021 deden 8647 Nederlanders mee aan de open klimaat raadpleging. Zij gaven desgevraagd aan dat 80 procent van hen de vleesbelasting echt aanraadt; 20 procent is tegen. Daarmee is deze maatregel ook populairder dan kerncentrales (61 procent afgeraden), wind en zon op land (55 procent afgeraden) en belasting op aardgas (38 procent afgeraden). Daarnaast was er een internetpanel waaraan 2163 Nederlanders die representatief zijn mee aan de klimaatraadpleging. 

Van dit totaal aan ruim 10.000 deelnemers is van de CDA-stemmers 51 procent voor de vleesbelasting, bij de VVD-stemmers 50 procent (49 procent tegen); bij D66, CU, PvdA en GL zijn de voorstanders respectievelijk 88, 75, 76 en 92 procent. Ook de gematigde meerderheid (64%) vraagt om wat extra inzet op de invoering van een vleesbelasting. 

Figuur: 80% deelnemers (open) klimaatraadpleging wil vleesbelasting; 89-87% gematigd of maximaal voor.

Schermafbeelding 2021-06-17 om 12.47.12.pngSchermafbeelding 2021-06-17 om 12.44.02.png

 
Argumenten voor en tegen vleesbelasting 

De meest genoemde argumenten voor de vleesheffing zijn:

·       Heeft positief effect op de volksgezondheid (117 maal genoemd bij 4000 personen)

·       Leidt tot een daling van vleesconsumptie/we eten teveel (105 maal genoemd)

·       De landbouwsector is een grote vervuiler (93 maal genoemd). 

De meest genoemde argumenten tegen de vleesheffing zijn:

·       Effect op koopkracht lage inkomens (59 maal genoemd)

·       Vlees eten zit in onze aard (28 maal genoemd)

Nauwelijks genoemde tegenargumenten waren:

·       Ik heb een laag inkomen (2 maal genoemd)

·       Het is belerend/betuttelend (2 maal genoemd)

 
De onderzoekers adviseren de overheid een streng beleid te voeren tegen sectoren die in de ogen van burgers vervuilend zijn. Dan zullen zij sneller geneigd zijn om ook maatregelen te accepteren die volgens hen direct op hun eigen bord terecht komen, zoals de kilometerheffing en de vleesbelasting. Ook adviseren de onderzoekers een duidelijk beleid te maken dat ervoor zorgt dat lage inkomensgroepen worden beschermd. Remmers: “De TAPP Coalitie bepleit inderdaad om lage inkomens met 10 euro per maand te compenseren en de btw op groente en fruit te verlagen, als er een eerlijke, wat hogere vleesprijs wordt ingevoerd. Dan gaan de laagste inkomensgroepen er netto op vooruit, ook al omdat zorgkosten afnemen als gevolg van de prijsmaatregelen". 

De onderzoekers lieten ook individuele burgers aan het woord, zoals: “Ik merk als consument dat ik toch nog best vaak vlees koop omdat het niet zo duur is. Een tax helpt denk ik bij de bewustwording in de vleesconsumptie en het maken van andere, betere keuzes.” En: “Er is zoveel subsidie gestopt in ongezonde, milieuonvriendelijke producten. Een eerlijke prijs betalen voor producten die milieuschade in aanmerking neemt”. “Vleesbelasting: vlees is idioot goedkoop in relatie met de milieueffecten. Gedrag aanpassen via de portemonnee is het enige wat werkt.” Als deelnemers voor inzet op de vleesbelasting kozen, betekent dit dat de vleesbelasting langzaam zal stijgen. Deelnemers kregen te lezen: “Bij het produceren van kip, varken en rundvlees komt een verschillende hoeveelheid broeikasgassen vrij en de vleesbelasting in 2030 verschilt daarom per vleessoort. In 2030 zult u uiteindelijk per kilo vlees het volgende extra betalen: Kip: € 2,00 / kg (van 7,00 euro naar 9,00 euro) Varken: € 4,50 / kg (van 7,75 euro naar 12,25 euro) Rund: € 5,70 / kg (van 12,17 euro naar 17,87 euro). Als deelnemers kozen voor ‘extra inzet’ dan zal de vleesprijs sneller stijgen. Kip: € 3,00 / kg (van 7,00 euro naar 10,00 euro) Varken: € 6,00 / kg (van 7,75 euro naar 13,75 euro) 110 Rund: € 8,50 / kg (van 12,17 euro naar 20.67 euro). 

In figuur A is te zien dat zowel bij de 8.647 deelnemers aan de klimaatraadpleging (‘Open’ groep) als bij de controle groep die representatief is voor Nederland (‘Panel’) een zeer grote meerderheid van respectievelijk 87% en 89% een beetje extra inzet tot veel extra inzet verlangt van een nieuw kabinet voor het voorstel van de vleesbelasting. Slechts 13% en resp. 11% wil geen extra inzet.

Schermafbeelding 2021-06-17 om 12.40.38.png

De vleesbelasting was bij de (representatieve) internet panel deelnemers van alle klimaatmaatregelen (samen met kernenergie en aardgasbelasting) de minst populaire maatregel, maar scoorde desondanks redelijk goed waarbij een meerderheid toch extra inzet wil van de regering voor een vleesbelasting (zie figuur A). 

Deelnemers aan de klimaatraadpleging konden ook aangeven welke klimaatmaatregel ze expliciet aan- of afraden aan een nieuw kabinet. Van de 2163 Nederlanders uit het panel raadt 48% aan de vleesbelasting in te voeren; van de 8647 deelnemers uit de klimaatraadpleging was dit 80%. Al met al is er dus veel steun voor de vleesbelasting, ook bij de groep van het internetpanel, omdat 57% van die groep wel extra inzet tot meer inzet of veel extra inzet wil bij invoering van een vleesbelasting (zie figuur A). Daarnaast wil 30% van het representatieve internetpanel 'een beetje extra inzet' bij invoering van een vleesbelasting (lees: een laag tarief is OK).

Schermafbeelding 2021-06-17 om 12.42.59.png

Niet voor publicatie: 

Info: Jeroom Remmers, Directeur TAPP Coalitie; Tel 06 22 40 77 12 Email: info@tappcoalitie.nl https://tappcoalitie.nl/nieuws

Onderzoek TU Delft klimaatraadpleging: https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/TBM/PWE/Cases/Eindrapport%20Klimaatraadpleging%2017062021.pdf

TAPP Coalitie / Omnicom winnen de internationale SABRE Award voor beste communicatie/ Public Affairs actie 2021 Europa:

https://www.adformatie.nl/campagnes/nederland-wint-twee-sabre-awards

Eerdere enquêtes over steun bij  63% van de Nederlanders voor een heffing op vlees: https://www.dvj-insights.com/support-for-meat-tax-study-dvj-insights-tapp-coalition/

https://tappcoalitie.nl/nieuws/12340/rtl-nieuws-en-ad-positief-over-hogere--eerlijke-vleesprijs-


 

Schermafbeelding-2021-06-17-om-12-40-38-1623933100.png