« 2e Kamer stemming over motie vleesheffing ”geen straf op eten vlees” 2/3 meerderheid Nederland voor eerlijke vleesprijs»

Gepubliceerd op 10-05-2022

MEDIA ALERT: Tweede Kamer: ”geen straf op eten vlees”

2/3 meerderheid van Nederlanders is wel voor eerlijke prijs die boer en burger beloont.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dankzij steun van twijfelende partijen als CDA en SP en ondanks het ontraden van de motie door het kabinet vanmiddag voor de PVV-motie gestemd die het kabinet oproept om geen vleestaks in te voeren. Dit kwam als reactie op de aankondiging van een onderzoek door minister Staghouwer (LNV) die deed vermoeden dat het eten van vlees door middel van een prijsprikkel ontmoedigt zou worden. De minister zette deze beeldvorming later recht: “Het gaat mij erom dat er een reële prijs wordt bepaald en dat inkomens verbeteren voor duurzaam producerende boeren”. De TAPP Coalitie begrijpt dat de Kamer niet voor een straf op het eten van vlees is, maar hoorde van CDA en VVD dat zij open staan voor andere opties voor reële beprijzing.

Op de dag dat een Kamermeerderheid tegen een vleesheffing stemde, roepen studenten overal in het land universiteiten en HBO's juist op wel een hogere vleesprijs in restaurants in te voeren en vega maaltijden in prijs te verlagen naar aanleiding van een geslaagde pilot in 3  HBO/Universiteit restaurants waar vlees 40% duurder werd en vega maaltijden, groente en fruit juist 9% goedkoper. TAPP Coalitie, GreenDish en Studenten voor Morgen werkten samen aan deze pilot om te testen hoe een heffing op vlees en btw verlaging op gezond eten in de praktijk werkt. Heel goed: 20% lagere vleesconsumptie en een vele malen hogere gezonde consumptie. 

In het recente IPPC klimaatrapport werden rijke landen juist opgeroepen dierlijke producten in prijs te verhogen om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen en de Bonn Universiteit bevestigde dat. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er in Nederland wél draagvlak is voor een eerlijkere vleesprijs waarin de maatschappelijke kosten van vlees zijn verwerkt. Belangrijkste voorwaarde: de opbrengsten moeten direct geherinvesteerd worden in verduurzamingssteun voor boeren, het goedkoper maken van groenten en fruit en de koopkrachtcompensatie van de kleinste inkomens. Dan is 63% van de Nederlanders voor een eerlijke vleesprijs, waarbij 72% van de VVD-stemmers en 67% van de CDA stemmers voor zo’n hogere vleesprijs zijn (DVJ Insights, 2021), (TU Delft juni 2021).

Uit de aangenomen motie blijkt heel duidelijk wat Nederland niet wil: een straf op het eten van vlees. We weten ook wat Nederland wel wil: een realistische en eerlijke, reële vleesprijs die de boer beloont en lage inkomens ontziet. Wij vertrouwen erop dat de onderzoekers deze nuance meenemen in het onderzoek en dat de Kamer en het kabinet op basis van deze onderzoeksgegevens een definitief besluit nemen over de vorm van een eerlijkere prijs voor ons eten. TAPP Coalitie wijst ook op recent onderzoek van Greenpeace waaruit blijkt dat consumenten er jaarlijks 50 euro op vooruitgaan bij een btw verhoging op vlees in combinatie met 0% btw op andere voedselproducten..   

Jeroom Remmers, Directeur TAPP Coalitie.

06-22407712 https://tappcoalitie.nl.  info@tappcoalitie.nl

 
Over de TAPP Coalitie

Sinds 2018 pleit de True Animal Protein Price Coalitie (TAPP Coalitie) voor het belang van een eerlijke beprijzing van vlees en zuivel, niet omdat we tegen vlees zijn (ook veel van ons vinden het lekker!), maar omdat we allemaal willen dat ons vlees beter en eerlijker geprijsd wordt. Momenteel is de nadelige impact van de productie van vlees en zuivel een stuk groter dan de prijs die we ervoor betalen. Zo betalen we op dit moment niet voor de uitstoot van broeikasgassen en stikstof en ook niet voor de nadelige impact op de biodiversiteit van de productie. Waar CO2 kosten bij steeds meer producten doorberekend zijn in de prijs, is dat bij vlees (nog) niet zo. De TAPP Coalitie zet zich in voor een eerlijkere prijs van vlees, zodat onze dieren een waardig leven hebben, boeren een goede prijs krijgen, supermarkten minder extreem gaan stunten en iedereen die dat wil, nog steeds kan genieten van een lekker verantwoord stuk vlees. Op basis van onderzoek van CE-Delft (2019) heeft de TAPP Coalitie oplossingen geformuleerd voor deze en andere uitdagingen en deze vervat in zijn voornemen voor een eerlijke vleesprijs. Naast de steun van de meerderheid van de Nederlanders, vastgesteld door onderzoeksbureau DJV-insights, hebben het ministerie van LNV en van Financiën de invoering van TAPP’s eerlijke vleesprijs in 2020 doorgerekend en met een positieve duiding aan de Tweede Kamer. 

Alle onderzoeken bevestigen onze vaste overtuiging dat ons breed gedragen voornemen niet alleen haalbaar en duurzaam is, maar Nederland bovendien een schoner, gezonder en toekomstbestendiger land maakt. 

TAPP-Coalitie-Infographic-1652189318.jpg