« Johan Remkes wil voor supermarkten een heffing op niet-duurzame producten »

Gepubliceerd op 05-10-2022

Dagblad Trouw publiceerde 14 oktober, de dag van de kabinetsreactie op het stikstofrapport van Remkes dit opinie artikel van TAPP Coalitie:

https://www.trouw.nl/opinie/niet-duurzame-vlee-en-zuivel-kunnen-duurder-dat-vindt-remkes-ook~b3efbfcf/

TAPP Coalitie reuzeblij met ‘belasting op niet-duurzaam voedsel’ uit rapport Remkes

Jeroom Remmers, directeur TAPP Coalitie, die zich inzet voor eerlijke prijzen voor vlees en zuivel is ‘reuzeblij’ met de steun van stikstofbemiddelaar Johan Remkes voor diens plan van een milieuheffing op (niet-duurzaam) vlees en zuivel. Remkes stelt op pagina 45: “Er zijn ook harde instrumenten nodig. In dit spoor kan ook aandacht voor gedragsbeïnvloeding van de consument niet ontbreken, hetzij via belasting op niet-duurzame producten, hetzij via voorlichting en campagnes. Remmers: ‘Deze belasting zal in het kabinetsplan en het Landbouw Akkoord moeten komen voor boeren toekomstperspectief’.

In de reactie van TAPP Coalitie op de begroting 2023 van het landbouw ministerie is aangegeven hoe dit praktisch kan worden vormgegeven. Tegelijk zal gezond en duurzaam voedsel vanaf januari 2024 naar 0% btw moeten gaan', niet alleen verse groenten en fruit zoals het kabinet wil, maar veel meer voedsel zoals ook bewerkte groenten, biologisch voedsel, brood, volkoren producten en vlees- en zuivelvervangers. Voor lage inkomens zijn gratis voedsel vouchers nodig voor duurzaam en gezond voedsel, zoals men in Frankrijk wil invoeren'. 

Johan Remkes wil boeren in kwetsbare natuurgebieden (oranje zones) laten extensiveren en omschakelen en hen toekomstperspectief bieden via een meerprijs, te betalen door Nederlandse supermarkten, horeca en ketenpartijen, blijkbaar dus via een belasting. Daarnaast zou de overheid hier over de brug moeten komen met extra betalingen aan boeren voor natuurbeheer en 'groen-blauwe' diensten. 

Op pagina 48  van het rapport van Remkes ‘Wat wel kan’ wordt de voorgestelde heffing op niet-duurzame producten nog toegelicht: ‘het invoeren van milieuheffingen of uitstootplafonds’ als algemene maatregel ter ondersteuning van de sector’. Ook wordt genoemd: ‘afspraken met supermarkten en de foodservices over afname van producten uit oranje gebieden en verplichting tot bijmenging’. Hiermee wordt bedoeld dat duurzame producten (bijv. biologische zuivel) tegen betaling van de nodige meerprijs verplicht worden bijgemengd in bijvoorbeeld kaas die supermarkten en foodservices verkopen. Remkes wil hierover 5-jarige afspraken maken.

TAPP Coalitie: 'De meerderheid van de bevolking wil af van kiloknallervlees en wil een heffing op vlees, als de meerprijs naar boeren gaat voor verduurzaming en als tegelijk de belasting op gezond voedsel omlaag gaat (groente, fruit, noten, vleesvervangers) en lage inkomens gecompenseerd worden. Wij hebben een goed doordacht voorstel voor een heffing op vlees, waarin supermarkten en consumenten de milieukosten van stikstof en broeikasgasemissies gaan meebetalen. Dit kan ook bij zuivel. Van deze heffing zou je biologisch vlees en zuivel kunnen uitzonderen, zoals Carola Schouten, de vorige landbouw minister ook liet opnemen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Op 20 april 2020 heeft Wopke Hoekstra het voorstel voor een reële prijs van vlees al naar de 2e kamer gestuurd'.  

Remmers, benoemd tot ChangeMaker van deze week: 'Een bijmengverplichting voor supermarkten en foodservices kan inderdaad een goede manier zijn, zoals ook bepleit door Transitie Coalitie Voedsel'. Dit wel naast het volledig biologisch maken van merken en eigenhuis merken en de verplichting vanuit de overheid aan supermarkten en food services om in 2025 en 2030 een vast percentage voedsel biologisch te gaan aanbieden (bijv. respectievelijk 15% en 30%). Energiebedrijven kregen ook te maken met een verplicht percentage 20% duurzame energie in 2020, dat kan ook bij voedsel. Als in 2030 een derde van het landbouw areaal biologisch zou worden beheerd, is een goede afzetmarkt in Nederland essentieel". 

In de zogenaamde oranje gebieden zullen boeren vooral moeten produceren voor de Nederlandse markt, stelt Remkes rapport. “Dat betekent dat de overheid moet proberen om zowel in supermarkten als in de food services (restaurants en andere diensten) zoveel mogelijk productie van juist dit soort ondernemingen afgezet te krijgen. Over de vraag hoe dat te doen, zullen goede gesprekken nodig zijn, ook met de supermarkten, de horeca en ketenpartijen zelf. Het moet daarin niet bij praten of kennis alleen blijven, er zijn ook harde instrumenten nodig. In dit spoor kan ook aandacht voor gedragsbeïnvloeding van de consument niet ontbreken, hetzij via belasting op niet-duurzame producten, hetzij via voorlichting en campagnes”.

Bron 'Wat wel kan': https://cdn.nieuweoogst.nu/public/file/209902.pdf

Info: Jeroom Remmers https://tappcoalitie.nl 06 22 40 77 12 

Reactie TAPP Coalitie en andere reacties op rapport Remkes in de Boerderij: https://www.boerderij.nl/rabo-ziet-in-rapport-remkes-belangrijke-stap-voor-boer

Steun van natuur- en milieu organisaties voor heffing op vlees en zuivel en meerprijs voor duurzame boeren: 

https://tappcoalitie.nl/nieuws/18852/natuurmonumenten--wnf-en-greenpeace-vragen-landbouw-minister-eerlijke-prijs-vlees-en-zuivel-

TAPP Reactie op begroting Min LNV: https://tappcoalitie.nl/nieuws/19114/tapp-coalitie-reactie-op-begroting-ministerie-lnv-2023---toekomstvisie-boeren--stikstof--klimaat--voedsel-

Voorstel milieuheffing vlees TAPP Coalitie:  'Samen op weg naar een eerlijke beprijzing' en 'Duurzaamheidsbijdrage vlees'.

https://eerlijkevleesprijs.nl Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=r5sD1dWr78Q&t=3s

Manifesten eerlijke vleesprijs, en 0% btw ook voor vlees- en zuivelvervangers; 27 augustus 2022 : Manifest van jongerenorganisaties, Manifest van landbouw organisaties/partners TAPP Coalitie .

supermarkt-01718618708.jpg