« Deense regering en boerenbonden bereiken akkoord over belasting op broeikasgasuitstoot voor vee»

Gepubliceerd op 26-06-2024

Op 24 juni presenteerde Denemarken een concreet voorstel voor een klimaatbelasting voor de landbouw, waarover nu door de overige partijen in het Parlement verder zal worden onderhandeld.

Als eerste in Europa en in de wereld zal de Deense regering een broeikasgasemissie-belasting voor de landbouw invoeren. Het besluit volgt op een vijf maanden durende onderhandeling met boeren- en natuurbeschermingsgroepen, die maandagavond tot een historische overeenkomst leidde.

Vanaf 2030 zullen boeren 120 Deense kronen (€16) per metrische ton uitgestoten kooldioxide-equivalent moeten betalen, oplopend tot 300 kronen (€40) vanaf 2035. De regering zal ook €5,3 miljard verstrekken voor het herbebossen van landbouwgrond (250.000 hectare in 2045), de bescherming van laagland (140.000 hectare in 2030) en het opkopen van bepaalde boerderijen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Het is een "overeenkomst die de basis zal vormen voor een historische herorganisatie en herstructurering van het Deense land- en voedselproductie,” schreef minister van Economische Zaken Stephanie Lose maandagavond op X.

In de afgelopen jaren hebben onder meer Deense landbouworganisaties voorgesteld om naast een heffing op broeikasgassen in de landbouw ook een consumentenheffing in te voeren op vlees en zuivel om de 'pijn' te verdelen, zodat de heffing voor boeren iets omlaag zou kunnen zonder dat de totale emissiereductie-doelen in gevaar komen. Hiertoe is blijkbaar uiteindelijk toch niet (of nog niet) besloten. 

TAPP Coalitie reageert verheugd op de Deense plannen. Jeroom Remmers: "Eindelijk is er een eerste land in de wereld dat 50 jaar na de acceptatie van het 'vervuiler betaalt-principe' werk maakt van beprijzing van broeikasgassen in de landbouwsector. Drie jaar geleden schreven wij, mede namens 5000 bedrijven en ngo's uit 100 landen die de Carbon Pricing Food Coalition vormen, een brief aan onder meer de Deense Premier met het verzoek broeikasgasemissies van vlees en zuivel te beprijzen, en blijkbaar is er geluisterd." De brief is hier te lezen.


Bronnen:

https://www.politico.eu/article/denmark-sets-first-carbon-tax-on-agriculture/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-24/denmark-to-tax-emissions-from-farmers-in-pioneering-move?embedded-checkout=true

Denmark's Strategy for Taxing Agricultural Emissions - True Animal Protein Price Coalition (tappcoalition.eu)

Danish government to make decision on agriculture CO2 tax and/or meat tax in summer 2024 - True Animal Protein Price Coalition (tappcoalition.eu)

deense-vlag-01719400771.jpg