« Urgenda en Tapp Coalitie: 40 organisaties steunen heffing op vlees»

Gepubliceerd op 11-06-2019

Samen met de TAPP coalitie lanceerde Urgenda op 1 juni de klimaatmaatregel 11 ‘minder vlees’. Per dag in de week dat Nederlanders minder vlees eten wordt 0,5 Mton CO2 per jaar bespaard. Dit is evenveel als 100.000 rondjes met de auto rond de aarde. Hierbij is de broeikasgasemissie reductie buiten Nederland als gevolg van een lagere vleesconsumptie, nog niet eens in meegerekend. De TAPP coalitie en Urgenda stelden samen een handreiking op voor de overheid om dit te bereiken. De belangrijkste maatregel is dat vlees in Nederland 2 euro per kg duurder wordt. De maatschappelijke steun voor deze maatregel wordt steeds groter: de handreiking wordt gesteund door o.a. Greenpeace, Natuur en Milieu, Dierenbescherming, Oxfam Novib, Milieudefensie, Wakker Dier, Varkens in Nood, de Nationale Week Zonder Vlees, steeds meer bedrijven, maar ook dierenartsen (Caring Vets) en artsen (Vereniging Arts en Leefstijl). 

Vleesvermindering is de 11e maatregel binnen het 40puntenplan van Urgenda: een pakket aan maatregelen waarmee zo’n 500 organisaties de overheid de helpende hand bieden om aan het Urgenda vonnis te voldoen.

P1020085-1560258795.png
vleesbord-1562212071.JPG