« Banken vragen politiek om eerlijke, hogere vleesprijzen en fiscaal beleid»

Gepubliceerd op 31-07-2020

Banken vragen politiek om eerlijke, hogere vleesprijzen en fiscaal beleid

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), waaronder Rabobank, ABM Amro, ING en Triodos Bank hebben de Nederlandse politiek gevraagd om beleid zodat er eerlijke, hogere prijzen komen voor boeren in relatie tot de stijgende milieulasten, die niet vanuit de markt vergoed worden. Dit geldt ook voor vlees en zuivel. Als dit niet gebeurt, kunnen banken geen financiering meer verstrekken aan boeren. Vanaf 2023 wordt dit nog nijpender, omdat zij boeren vanwege nieuwe regels meer moeten beoordelen op rentabiliteit, terwijl die zwaar onder druk staat. Supermarkten betalen lage prijzen zonder te betalen voor hoge milieukosten.

Banken ondersteunen fiscale voorstellen TAPP Coalitie eerlijke vleesprijs

De NVB vraagt in hun brandbrief om fiscale maatregelen zoals btw of accijns aanpassingen om duurzame voedselconsumptie en -productie als verdienmodel te stimuleren. Jeroom Remmers, directeur van de TAPP Coalitie: “Wij zijn blij dat de banken hiermee de voorstellen van de TAPP Coalitie steunen voor een eerlijke vleesprijs, gekoppeld aan een op milieugrondslag gedifferentieerde verbruiksbelasting per kg vlees, met betalingen aan boeren vanuit de heffingsopbrengst (hoe duurzamer de productie, hoe meer steun). Ook pleiten de banken dus voor ons voorstel voor een lage btw voor duurzame, relatief gezonde/duurzame voeding zoals groenten en fruit. De nood bij vooral melkveehouders en het milieu is zo hoog dat de gevraagde fiscale maatregelen niet kunnen wachten tot besluitvorming in een volgend kabinet. In ons voorstel komt er jaarlijks 340 miljoen voor duurzame melkveehouderij”. 

Prijsprikkels als katalysator van verduurzaming

De NVB vraagt de overheid om 'gunstige fiscale maatregelen, zoals het ontwikkelen van ondersteunend instrumentarium dat leidt tot of een betere prijs voor het product of lagere kostenbelading. Voor de financierbaarheid van de land- en tuinbouwsector zijn toekomstbestendige duurzame verdienmodellen cruciaal. Prijsprikkels zijn een belangrijk onderdeel van de verduurzaming die in lijn is met de ‘Farm to fork strategy’ uit de Europese Green Deal. De overheid kan dit stimuleren door de producten in prijs te laten differentiëren op basis van de impact op duurzaamheid, bijvoorbeeld via belasting en/of BTW prikkels met daarin voorwaarden gericht op het realiseren van beleidsdoelen zoals het stikstofdoel van de commissie Remkes en uit de Europese Green Deal. Duurzame producten worden dan in verhouding goedkoper. Op deze manier wordt het duurzamer produceren en consumeren gestimuleerd, wat voor behoud van een toekomstbestendige sector noodzakelijk is".

De brief van de NVB is 29 juli aan de Tweede Kamer verstuurd en is hier te lezen:

https://www.nvb.nl/media/3418/n4736-nvb-notitie-inkomsten-en-verdienmodel-van-agrariers.pdf

Het fiscale voorstel van de TAPP coalitie voor een eerlijke, hogere vleesprijs is hier te lezen:

https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/12344/lancering-voorstel-tapp-coalitie--samen-op-weg-naar-een-eerlijke-wijze-van-beprijzen--en-onderzoeksrapport--duurzaamheidsbijdrage-vlees-

Niet voor publicatie: info bij Jeroom Remmers, directeur TAPP Coalitie, 06 22 40 77 12

Nieuws n.a.v. publicatie NVG in relatie tot eerlijke vleesprijs:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-durf-dat-stukje-vlees-zwaarder-te-belasten~b085d3d2/

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/agri-food/34345/vleestaks-eerlijke-vleesprijs

https://frieschdagblad.nl/2020/8/5/commentaar-overheid-moet-in-actie-tegen-de-kiloknaller?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

Nieuws n.a.v enquete LTO Nederland : 62% wil zo snel mogelijk af van kiloknallers:

https://www.lto.nl/consument-wil-wel-maar-betaalt-nog-niet-voor-verduurzaming/

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/peiling-lto-consumenten-willen-van-kiloknallers-af~bcc5c689/

https://www.varkensbedrijf.nl/nieuwsartikel/2020/consument-wil-best-prijs-betalen-voor-verduurzaming/b24g8c24o3192/

bank-01596170638.jpg