« Minister Schouten wil reële beprijzing vlees invoeren, schrijft ze Tweede Kamer»

Gepubliceerd op 30-09-2020

Carola Schouten gaat een eerlijke vleesprijs, een verbruiksbelasting op vlees onderzoeken en nodigt organisaties uit hierover mee te denken. Dit schreef zij maandag 28 september in een brief aan de Tweede Kamer over afspraken over duurzaam en gezond voedsel met supermarkten.

Jeroom Remmers, directeur van TAPP Coalitie reageert verheugd: "als directeur van de TAPP Coalitie ben ik blij met de steun van het Ministerie van LNV om reele beprijzing van vlees te gaan uitwerken met het doel dit in te voeren. De boeren profiteren hier van, de consument van vlees gaat meer betalen, inclusief de milieukosten van vlees . De betaalde meeropbrengt moet o.a. gaan naar verduurzamende boeren, lagere BTW op groenten & fruit en inkomensreparatie voor de laagste inkomens zodat vlees niet voor de rijken wordt. Ook wij nodigen stakeholders zoals LTO uit om samen te werken aan dit plan en hoe de jaarlijkse meeropbrengst wordt besteed . In Duitsland wordt nu een zelfde voorstel onderzocht". 

Letterlijk schreef landbouwminister Schouten: "Daarom ook vind ik het van groot belang om met alle betrokken partijen hoge prioriteit te geven aan het vinden van mechanismen waarmee duurzaamheidsinspanningen door ondernemers bedrijfseconomisch geborgd kunnen worden. Want zolang ondernemen voor een volhoudbare toekomst die ondernemers zélf onvoldoende perspectief biedt, zal de zo noodzakelijke verduurzaming onder de maat blijven. Veel van de mechanismen die hierbij in beeld zijn kunnen ingrijpend zijn. Zoals ook genoemd wordt in een van de rapporten in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen[1], kan de rijksoverheid een mix aan beleidsinstrumenten inzetten, waaronder positieve prijsprikkels voor duurzaam voedsel en negatieve prijsprikkels voor niet-duurzaam voedsel. Daarom wil ik verder werken aan het idee van reële beprijzing van vlees, zoals reeds in de brede maatschappelijke heroverweging aan bod is gekomen. Dit betreft het voorstel om verder te verkennen hoe een eventuele meerprijs op vlees ten gunste kan komen aan duurzame veehouders. Omdat dergelijke beprijzingsmechanismen de sleutel kunnen zijn naar een werkelijk samengaan van economische, sociale en ecologische duurzaamheid, wil ik mij verbinden met alle partijen die bereid zijn om deze te onderzoeken en – bij gunstige uitkomst - in praktijk te brengen".     
 

[1] “Tenminste houdbaar tot: Bewegen naar een duurzaam Voedselsysteem”, april 2020. Bijlage bij Kamerstuk 32 359, nr. 4.

https://www.rijksfinancien.nl/bmh/bmh-10-naar-een-duurzamer-voedselsysteem.pdf

Meer info: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z17421&did=2020D37657

Reacties in de media n.a.v. de kamerbrief van Minister Schouten over reele beprijzing vlees:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/29/schouten-overweegt-reele-beprijzing-vlees

https://www.boerenbusiness.nl/varkens/artikel/10889524/naar-plantaardig-eiwit-als-het-loont

https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10889497/accijnzen-op-vlees-komt-het-er-echt-van

https://www.pluimveeweb.nl/artikel/367697-minister-schouten-gaat-reele-prijs-voor-vlees-onderzoeken/

https://www.vleesplus.nl/nieuws/eerlijke-prijs-voor-vlees

https://www.evmi.nl/nieuws/eerlijke-prijs-voor-vlees

foto-schouteen-1601455940.png
Fotoschouten2-1601455959.png