« Een hogere vleesprijs is realistisch en eerlijk. Geen straf.»

Gepubliceerd op 30-03-2022

Minister Staghouwer (LNV) kondigde via zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat hij de invoering van een heffing op vlees onderzoekt. De minister is goed bezig, maar laat na om de iets hogere prijzen voor vlees op een realistische manier uit te leggen. Daardoor lijkt vlees gelijkgeschakeld te worden aan de ontmoediging van roken, autorijden en vliegen. Dat is niet het geval. Een hogere vleesprijs is namelijk geen straf op het eten van vlees, maar is realistisch als we kijken naar de maatschappelijke kosten van vleesproductie en consumptie. Want een eerlijk boerenloon, het verminderen van dierenleed en de impact van vleesconsumptie op klimaat en milieu zitten momenteel nog niet in de prijs verrekend, maar horen daar wel in thuis. De prijs stijgt iets door de maatschappelijke kosten van vlees in de prijs op te nemen; 100 gram kippenvlees wordt bijvoorbeeld twintig cent duurder.  Deze hogere vleesprijs kan ook gecompenseerd worden voor alle consumenten door de verlaging van de btw op groenten en fruit naar 0%, hetgeen inmiddels al in gang is gezet. Uit diverse draagvlakonderzoeken blijkt dat de ruim helft van Nederland voor zo’n  invoering van een  realistischere, hogere vleesprijs is, wanneer de meeropbrengsten ervan worden aangewend voor het goedkoper maken van groenten en fruit, verduurzamingssteun aan boeren en de koopkrachtcompensatie van de laagste inkomens zodat ieder die dat wil vlees kan blijven eten. Dus minister: leg de hogere vleesprijs niet uit als straf, maar als eerlijker en realistischer.

vlees-01718618965.jpg