« Onderzoek virtuele supermarkt: 30% hogere, eerlijke vleesprijs leidt tot 36% minder vleesconsumptie»

Gepubliceerd op 09-06-2022

Hoe kun je de vleesconsumptie het best verlagen? Door de prijs van vlees te verhogen én klanten te informeren over de milieu- en klimaatschade door vleesproductie.
De wekelijkse vleesaankoop per huishouden daalt door deze combinatie met 36 procent, luidt de belangrijkste conclusie van een onderzoek van het RIVM en de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam onder 533 personen ouder dan 18 jaar, waarbij vlees met 30% in prijs werd verhoogd en een virtuele supermarkt.

Dit onderzoek bevestigt dat de conclusies van het CE Delft rapport 'Duurzaamheidsbijdrage op vlees' in opdracht van TAPP Coalitie juist zijn. Uit dit rapport bleek dat bij een prijsverhoging op vlees van gemiddeld 40%, de vraag naar vlees met 50% afneemt. Daardoor dalen broeikasgasemissies met 2 Mton CO2 eq. Natuurlijk zou de overheid tegelijkertijd een voorlichtingscampagne moeten starten om burgers te informeren over de milieu- en klimaatschade door vleesproductie en de gezondheidsvoordelen van een lagere vleesconsumptie (en meer eiwitrijke groenten).

Hier is het volledige engelstalige onderzoek van RIVM en VU: 

supermarkt-01654809525.jpg