« Vleesconsumptie Nederland ook in 2017 niet verder gedaald»

Gepubliceerd op 19-11-2018

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren (op basis van karkasgewicht) per hoofd van de bevolking in Nederland beloopt in 2017 bijna 77 kg. Dat is vrijwel gelijk aan het verbruik in de twee voorgaande jaren. Iets minder dan de helft van het verbruik in 2017 - zo’n 36 kg - bestaat uit varkensvlees. Pluimveevlees maakt bijna een derde uit van de vleesconsumptie in Nederland en rundvlees een vijfde.  Als vuistregel geldt dat daarvan ongeveer de helft van het karkasgewicht (exclusief botten etc.) feitelijk geconsumeerd wordt als vlees en vleeswaren, dus ca. 38 kilo. Dit blijkt uit onderzoek van WUR-LEI in opdracht van Wakker Dier, 19 november 2018. zie:

https://files.wakkerdier.nl/app/uploads/2018/11/19150214/Rapport-vleesverbruik-2017-WUR.pdf

De tegenwoordige lijn in het overheidsbeleid is de balans tussen de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten meer in overeenstemming te brengen met de Schijf van Vijf. Dit betekent een gelijke verhouding tussen beide. In het nu gangbare dieet eten we meer dierlijke eiwitten (circa 60%) dan plantaardige (circa 40%). De aanbevolen hoeveelheid vlees per persoon per jaar ligt rond de 25 à 26 kg volgens de Schijf van Vijf. De geconsumeerde hoeveelheid van een ruime 38 kg die de afgelopen paar jaar is genoteerd op basis van een karkasgewicht van bijna 77 kg, is dan ongeveer 12 à 13 kg meer dan de geadviseerde hoeveelheid conform de Richtlijnen goede voeding.

De stabiele vleesverkopen lijken strijdig met berichten over de toename van de consumptie van vleesvervangers. De meer specifieke kassadata van GfK waar de onderzoekers inzage in hebben gehad ten behoeve van de berekeningswijze laten wel een afname in de vraag naar vleesproducten zien in de detailhandel (supermarkten en slagers). Data van IRI, een ander marktonderzoeksbureau, wijzen op een bescheiden daling in de supermarktverkoop van vlees (GPA, 2018). Een (deel van de) verklaring voor het verschil tussen deze marktbeweging en de stabiele cijfers voor vleesconsumptie in 2017 die hierboven zijn genoteerd, is dan wellicht te vinden in de buitenhuishoudelijke consumptie – zoals de consumptie van vlees in restaurants van het hogere segment tot en met fastfoodketens – en mogelijk ook in het verwerkte vlees in kant-en- klaarproducten.

Schermafbeelding-2018-11-19-om-20-37-40-1542656714.png