« Vlees en zuivel onder vuur in rapport CO2-uitstoot»

Gepubliceerd op 25-12-2018

Als de vlees- en zuivelindustrie geen extra maatregelen neemt, zal het aandeel van die sectoren in de uitstoot van broeikasgas in 2050 oplopen tot 10,5 gigaton CO2-eenheden en 80% van de totale broeikasgas uitstoot op aarde.
 
De totale uitstoot (inclusief andere sectoren) van broeikasgassen is volgens voorspellingen 13 gigaton in 2050. Dat stelt het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), een progressieve denktank die zich bezighoudt met vraagstukken op gebied van landbouw, handel en duurzame voedselproductie.

Boeren klem in landbouwbeleid
De uitstoot van de veehouderij kan omlaag, stelt IATP, door een vermindering van vlees- en zuivelproductie en -consumptie, met name in landen waar nu te veel wordt geproduceerd en geconsumeerd. Dat betreft met name de Europese Unie, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië. Ook andere landen moeten de consumptie en productie per hoofd van de bevolking binnen de perken houden.

Volgens IATP zitten boeren in Europa en Noord-Amerika klem in een landbouwbeleid dat grote bedrijven bevoordeelt in een markt met een beperkt aantal afnemers.

Uitstoot van bedrijven als FrieslandCampina en Vion
IATP constateert in een rapport over broeikasgasemissievan de grootste bedrijven in de vlees- en zuivelindustrie dat een groot deel van de grote bedrijven niets of te weinig rapporteert over broeikasgasuitstoot. 14 van de 35 grootste bedrijven hebben in enige vorm aangekondigd doelstelling te willen formuleren, 6 daarvan berekenen daarin de gehele keten mee.

Tegelijk willen die bedrijven groeien in productie en export, waarmee de totale emissie toeneemt, ondanks hun plannen om de emissie per kilo melk of vlees te verminderen, aldus IATP.

FrieslandCampina geeft betrouwbare emissiegegevens
De 4 bedrijven die betrouwbare gegevens produceren over hun emissie zijn:

het Nederlandse FrieslandCampina
het Japanse NH Foods
het Zwitserse Nestlé
het Franse Danone

IATP legt de schattingen van emissies van de bedrijven zelf naast schattingen volgens een methode van de Wereldvoedselorganisatie FAO. Dan blijkt dat bedrijven als BRF en JBS (Brazilië). Arla Foods (Denemarken) hun emissie veel lager inschatten dan volgens de FAO-methode.

FrieslandCampina daarentegen schat zelf de emissie op 19 megaton CO2-eenheden, terwijl dat volgens de FAO-methode een fractie hoger is: 19,9 megaton CO2-eenheden.

Uitstoot Vion geschat op 15,2 Megaton CO2-eenheden
De uitstoot van Vion Food Group wordt geschat op 15,2 Megaton CO2-eenheden, terwijl het bedrijf zelf geen bekende schattingen heeft, aldus IATP. Uit de jaarverslagen van Vion blijkt dat het bedrijf wel aandacht heeft voor duurzaamheid en vermindering van uitstoot van broeikasgassen, maar dat de productie van vlees als bron van CO2-emissie daarin nauwelijks aandacht krijgt.

Doelen Danone moeilijk te realiseren
Zuivelbedrijf Danone krijgt extra aandacht in het IATP-rapport. Het bedrijf heeft een eigen CO2-reductieplan, dat inhoudt dat melkveehouders hun emissie per kilo melk drastisch moeten verlagen.

Volgens het IATP-rapport zijn de doelstellingen van Danone in de praktijk in de komende 15 jaar moeilijk te realiseren. Deel van het Danone-plan is om koolstof vast te leggen door bomen te planten en door kleine bedrijven om te zetten in ‘duurzame landbouwpraktijken’.

fabriek-01546634335.jpg