Donaties

Met uw donatie maakt u beleid mogelijk voor een reductie van de consumptie van vlees (en zuivel). Dat is goed voor gezondheid, klimaat, milieu, natuur en het dierenwelzijn.

U kunt als consument donateur worden vanaf 10 euro per jaar.

Als bedrijf, instelling of ZZP-er kunt u partner worden vanaf 100 euro per jaar.

De jaarbijdrage voor partners is (als richtlijn) afhankelijk van de jaaromzet en bedraagt: 

  • 5000 euro        bedrijf met omzet > 50 miljoen euro
  • 3000 euro        bedrijf met omzet >1 miljoen euro
  • 1000 euro        bedrijf met omzet < 1 miljoen euro
  •  250 euro          (onderzoeks)instellingen, overheden
  • 100 euro          startups, ZZP-ers, kleine bedrijven

Donaties worden vermeld in het jaarverslag. De Animal Protein Reduction Coalition beoogt een ANBI status te krijgen. 

Donaties kunt u overmaken op bankrekening NL 52 ASNB 0706 8166 25  o.v.v. donatie en uw naam / email. tnv HW Remmers

Bij voorbaat dank voor uw hulp!