« Telegraaf publiceert positief artikel over minder vlees en beprijzing»

Gepubliceerd op 18-11-2022

De Telegraaf publiceerde vandaag een pagina groot artikel dat positief is over minder vlees eten en beprijzing van vlees,  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1359604633/minder-vlees-eten-inzet-op-klimaattop-niet-om-boer-of-consument-te-pesten

Dat is nog eens wat anders dan een gehaktbal op de voorpagina van de Telegraaf in januari 2019  als protest tegen vlees dat op rantsoen zou moeten vanwege het Klimaat akkoord. Het kan uitzonderlijk genoemd worden dat het positieve artikel nu toch geplaatst is. 

Edwin TImmer, de journalist van de Telegraaf, interviewde Jeroom Remmers in Egypte bij de COP27. De doorbraak bij Telegraaf reflecteert hoe er bij de VN over vlees verminderen wordt gedacht. Voor het eerst is landbouw/voedsel een hot item bij de COP conferentie, mede dankzij Egypte die 'minder vlees consumptie in rijke landen' had geagendeerd bij de High Level Roundtable van ministers de 1e dag van de VN klimaat conferentie. Ook het laatste IPCC rapport van afgelopen april noemde dit, net als  een broeikasgas emissie heffing op vlees en zuivel in rijke landen. Minder vlees eten is echt nodig om de klimaatdoelen van Parijs ooit te kunnen halen. 

Meer achtergrond hierover in dit artikel https://tappcoalition.eu/nieuws/19346/cop27-support-from-un-for-reducing-meat-policies-

Desondanks leverde de COP27 verklaring over landbouw geen aanknopingspunten voor een verminderen van broeikasgasemissies dankzij andere voedselconsumptie, zie de Koronivia verklaring. De meerderheid van (veelal) arme landen wilde vooral de aandacht op adaptatie en landbouw. Wel werden enkele nieuwe toezeggingen gedaan op de COP27 om emissies uit de landbouw te verminderen. Zo tekenen inmiddels 150 landen, waaronder nu ook China, de Global Methane Pledge om methaan emissies uit onder andere de veehouderij 30% te verlagen in 2030. Frans Timmermans en John Kerry vertelden hierover bij een event. Er is nu ook een agriculture pathway is ontwikkeld, om landen te helpen methaan uit landbouw te verminderen. Methaan reductie de snelste en goedkoopste oplossing is volgens Timmermans. Meer dan de helft van de broeikasgas opwarming was vorig jaar van methaan afkomstig, zei hij https://www.youtube.com/watch?v=Iogpu8MzoYg. Ondertussen was een grote delegatie van de vlees- en zuivel lobby ook aanwezig op de COP27. Toch werd deze VN klimaat top de Voedsel Klimaat top genoemd vanwege de vele landbouw initiatieven en een hele dag waarop over landbouw en voedsel werd gesproken.. Diverse initiatieven zoals de "FAO climate road map for the agriculture and food sector" werden gelanceerd en het FAST initiatief. 

Rol van TAPP Coalitie

Hieronder enkele powerpoint presentaties en links naar persconferenties van TAPP Coalitie bij de VN klimaat conferentie. TAPP Coalitie kreeg  maar liefst drie persconferenties toegewezen van de UNFCCC organisatie om over heffingen op vlees te mogen praten. De laatste persconferentie 17 december werd samen gegeven met de WWF global food science lead Brent Loken, zie verslag met link naar video en powerpoint:
https://tappcoalition.eu/nieuws/19361/press-conference-cop27---ending-meat-dairy-and-livestock-negative-impact-on-biodiversity-loss---climate-change

TAPP Coalitie ontwikkelde tijdens de COP27 een voorstel om een nieuw te vormen klimaatfonds loss & damage, te vullen via onder meer een heffing van 10 eurocent per 100 gram vlees in rijke OECD landen en China. Dat levert jaarlijs 150 miljard euro op. TAPP stuurde dit plan naar  Frans Timmermans, John Kerry en de Chinese klimaat gezant en een groot aantal milieuministers, ter overweging om voor de volgende COP in 2023. 
https://www.linkedin.com/posts/jeroom-remmers-3689097_closing-the-climate-finance-gap-by-taxing-activity-6997888374262882304-n-cM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Persconferentie 12 november over heffingen op vlees en reductie CO2 emissies COP27 UNFCCC video  https://lnkd.in/eGghgeD9

Video naar side event 11 november met o.a. Rabobank, FAIRR, EAT Lancet, Rockefeller foundation over 'true pricing' food https://bit.ly/3NXaw8K and reducing externalities

Powerpoint persconferentie 7 november over Climate agreement on food and farming (TAPP Coalitie initiatief dat landen en bedrijven kunnen tekenen): 

Een klimaat- onderhandelaar van de EU Commissie, heeft beloofd komende week na te gaan of de EU commissie dit kan tekenen. Het ligt ook op de agenda bij andere landen en voedsel bedrijven en bij supermarkten zoals Ahold bijvoorbeeld voor komende tijd. 

PHOTO-Telegraaf-1668799125.jpg
artikel-mindervlees-Telegraaf-1668799133.jpg
COP27CO2meattax-1668799182.png
photo-banner-carbonpricing-food-1668799217.jpg
fotosideevent11nov-1668799623.png
221111-UNFCCC-Panel-1-1668799313.png
photo-Jeroom-COP27-1668799251.jpg