« TAPP Coalitie biedt Tweede Kamer 3 rapporten aan»

Gepubliceerd op 16-05-2023

Op 9 mei heeft  de TAPP Coalitie mede namens haar 60 partners, die 0,6 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen  symbolisch drie rapporten aangeboden aan de landbouw commissie van de Tweede Kamer over een eerlijke prijs voor vlees en zuivel. In de Tweede Kamer neemt het draagvlak toe voor beprijzing van vervuilende emissies en beloning voor milieuvriendelijke boeren in de veehouderij toe. Dat bleek bij de aanbieding van de drie rapporten aan Tweede Kamerleden. Er was maar liefst een opkomst van 8 kamerleden die aanwezig waren bij het petitie uurtje.

Wij stonden hier namens o.a. bijna alle jongeren organisaties (Jonge Klimaatbeweging), werkend duurzaam Nederland (MVO Nederland), een aantal boeren organisaties, milieuclubs, artsen en dierenbeschermingsorganisaties. Ook veel niet-TAPP partners steunen ons voorstel.  Nederland wil een eerlijke vleesprijs incl. verborgen kosten voor milieu en gezond-heid. Dit blijkt opnieuw uit een recente representatieve Ipsos enquête. Bijna 60 procent van Nederland steunt het plan van TAPP Coalitie voor:

Een reële prijs van vlees en zuivel, inclusief milieukosten zoals methaan en stikstof.

Een brede meerderheid van de Tweede Kamer vroeg afgelopen december in een motie om onderzoek naar het beprijzen van vervuilende emissies van methaan en stikstof in de veehouderij, te betalen door voedselverwerkers. Dit lijkt sterk op het voorstel van TAPP voor beprijzing van emissies per kg vlees en zuivel. De heffingsopbrengst kan gebruikt worden om veehouders financieel te steunen bij emissiereductie, verduurzaming en beter dierenwelzijn, naast het goedkoper maken van groente en fruit en compensatie voor laagste inkomens.

Aanbieding 3 rapporten aan Tweede Kamer

De volgende rapporten werden overhandigd: 

1) rapport vlees en gezondheid WUR (11 april in Nieuwspoort): https://bit.ly/42DWlvk

2) rapport ‘Aanbevelingen beprijzing voedsel’ https://bit.ly/428XjQB

n.a.v. Symposium 21 december 2021 TAPP/ Rabobank, advies aan Landbouw Akkoord

3) rapport CE Delft (23 maart) Pay as you eat meat, dairy, eggs’  

Koopkrachtbehoud bij fiscale wijzigingen voedselprijs: gezond goedkoper, vlees wat duurder

Deze rapporten zijn relevant voor het Landbouw Akkoord (toekomstperspectief), de voedselbrief (eiwitstrategie), het preventiebeleid (lagere zorgkosten) en het klimaatpakket 2030 (IBO-Klimaat 60% CO2 reductie). In alle gevallen is eerlijke vleesprijs een oplossing. In IBO klimaat is over de heffing op vlees opgenomen dat deze in 3 stappen wordt verhoogd van 2026 naar 2030 en 2035. Het tarief begint zeer laag in 2026 met 4 cent per ons varkensvlees, 2 cent per ons kip en 5 cent per ons rund- en kalfsvlees. 

Meer info: https://www.tappcoalitie.nl/nieuws

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A02755&fbclid=IwAR0ymG-Ih1Kwc8_poC4RqAYRHXbNOxbHt49b6wFxyFxv5PiZSHkg4R1DBd8

TAPP-Coalitie-foto-2ekamer-peitite-2023-1685433390.jpg
foto2-1684230520.jpg