« Enquête: veehouders willen zélf heffing vlees en zuivel voor ware kosten dierwelzijn en milieu»

Gepubliceerd op 30-05-2024

53% veehouders wil hoge BTW vlees, zuivel, eieren voor beter dierenwelzijn en inkomen

Uit een enquête onder bijna 400 veehouders, die representatief is voor alle veehouders, blijkt dat een meerderheid hogere subsidies voor een beter dierenwelzijn en milieu ziet zitten, als dat gefinancierd wordt via een btw verhoging op vlees, zuivel en eieren, zodat die meerprijs bij draagt aan een eerlijk inkomen voor de boer. Goed vlees en romige zuivel, dat dier- en milieuvriendelijk is geproduceerd, daar betaal je graag wat beter voor. Als dat de norm wordt, willen veehouders meewerken. Ze zien een prijsverhoging voor de consument dus niet als een bedreiging, maar als randvoorwaarde om meer kwaliteit te leveren op een hoog niveau voor dierenwelzijn en milieu. 

Dat alles blijkt uit het rapport Veehouders verdienen beter - Onderzoek naar verbeteringen in het verdienmodel en duurzaamheidsbeloningen voor Nederlandse veehouders’ van marketingbureau Prosu. Dit rapport is gebaseerd op een representatieve enquête die afgelopen maand uitgevoerd onder bijna 400 veehouders. Er is een uitgebreide toelichting geschreven op de resultaten van de enquêtes en er is een onderbouwende, aanvullende representativiteits rapportage met bronvermeldingen gemaakt. Verder is is een excel sheet met onderliggende resultaten beschikbaar. In zes sheets is ook een samenvatting gegeven. In de volgende tijdschriften verschenen artikelen:

De Boerderij, Melkveebedrijf.nl, Pluimveebedrijf.nl, Varkensbedrijf.nl en Foodlog. Daarnaast ook in Biojournaal en Ekoland, vakblad Voedingsindustrie, FoodHolland, AgriHolland en AardeBoerConsument.

Steun voor Duits dierwelzijns plan hoge btw vlees en zuivel

Meest opvallend is de steun voor een belastingmaatregel vergelijkbaar met een bestaand Duits model, opgepakt door diverse Duitse landbouwministers. Dit gaat over een paar cent extra op vlees, zuivel en eieren voor een beter dierenwelzijn en een hoger boereninkomen. In Duitsland steunen sommige landbouworganisaties deze dierenwelzijnsheffing waarbij consumenten via een btw-verhoging op vlees, zuivel en eieren iets meer betalen. De opbrengsten van de taks worden gebruikt om boeren twintig jaar lang en eenmalig vergoedingen te geven voor dier- en milieuvriendelijke stalaanpassingen, zowel in Duitsland als in het buitenland. Dit laatste geldt voor boeren die voedsel naar Duitsland exporteren. Op de vraag of dit plan ook een goed idee zou zijn voor Nederland, antwoordde 53 procent van de veehouders bevestigend. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van alle veehouders voedsel exporteren naar Duitsland en dat de meesten van hen  hopen dat mogelijk toekomstige Duitse subsidies voor dier- en milieuvriendelijke stallen dan ook voor hen bedoeld zijn. Een vlees- en zuivelheffing  voor consumenten heeft de voorkeur van de meeste veehouders boven een milieubelasting die boeren zelf moeten betalen, als de milieukosten van vlees ergens in rekening gebracht moeten gaan worden. Tenslotte wenst zo’n 80 procent van de veehouders EU import heffingen op vlees, zuivel, eieren en soja uit landen waar milieu- of dierenwelzijns normen lager liggen dan in de EU zelf. De enquête toont aan dat een meerderheid van veehouders in Nederland voorstander is van milieuvriendelijke belastingen in Nederland en de EU. Er is een overweldigende meerderheid voor nieuwe verplichtingen voor supermarkten over eerlijke prijzen, voor een beter boereninkomen. Twee derde van de veehouders zeggen nu geen eerlijke prijs te ontvangen voor vlees, zuivel en eieren. Dat zou pas lukken als zij minstens 10-20 procent hogere prijzen zouden krijgen voor hun producten. De enquête biedt zicht op kansrijke oplossingen via de markt en de overheid. Genoeg te doen voor een nieuwe Minister voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur en een nieuwe ploeg politici in Brussel.

TAPP Coalitie en eerlijke prijs vlees

 De enquête vond plaats in opdracht van TAPP Coalitie, die zich samen met 73 partners precies vijf jaar inzet voor een eerlijke prijs op vlees en zuivel, waarin alle maatschappelijke kosten zijn verwerkt. Op 29 mei vierde zij haar Lustrum met een congres in Amsterdam, waar het rapport wordt gepresenteerd. Jeroom Remmers, directeur TAPP Coalitie: “Wij zijn blij dat onze voorstellen voor eerlijke prijzen via btw-hervorming steun krijgen van 53 procent van de veehouders in Nederland. Uit een consumenten enquête vorig jaar van Ipsos bleek dat er ook bij gewone Nederlanders een meerderheid is van 57 procent voor deze btw-plannen. Dus nu actie!”. 

Representativiteit

Door Prosu is uit een databestand van 15.000 melkvee- varkens- en pluimveehouders een random selectie gemaakt van een representatieve groep veehouders waarmee circa 230 telefonische interviews zijn afgenomen. De laatste week zijn dezelfde vragen uitgezet bij 9.733 veehouders, waardoor nog 170 extra enquêtes ingevuld werden. Totaal zijn 393 enquêtes ingevuld onder 231 melkveehouders, 108 varkenshouders en 54 pluimveehouders waarvan 59 procent lid was van LTO-Nederland, 6 procent Agractie, 4 procent Farmers Defense Force, 3 procent NAJK en 3 procent BioHuis. Er is gekozen om qua representativiteit in te zetten op een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent met een foutmarge van + of - 5 procent. Hiervoor zijn minstens 376 respondenten nodig, terwijl er 393 de enquete ingevuld hebben. Dit betekent dat de resultaten van 95 van de 100 keer de werkelijke waarde zijn met een mogelijke afwijking van 5%. Het blijkt dat de organisatiegraad en de politieke stemvoorkeuren van de 393 veehouders in de enquete bijna hetzelfde zijn als die van de hele groep veehouders in Nederland, wat de representativiteit bevestigd.

Een tweede enquête met dezelfde vragen is (los van bovenstaande representatieve enquete) uitgezet bij ‘groene’ landbouworganisaties, zoals Caring Farmers, biologische BD-veehouders en melkveehouders netwerk Grondig (1000 grondgebonden melkveehouders), deels uit de boerenachterban van TAPP Coalitie en deels van het GroenBoerenPlan. Hier deden 60 veehouders aan mee. Deze uitslagen zijn echter niet meegenomen in de representatieve enquête onder bijna 400 veehouders. Wel kunnen de uitkomsten vergeleken worden tussen deze twee groepen veehouders

Vragen? info@tappcoalitie.nl 0622407712 Jeroom Remmers

 

livestock-01717054804.jpg
Afbeelding2-1717054986.jpg